knop Kerkdiensten  

Kerkbalans 2017
van 21 januari tot 5 februari

Ook in 2017 is het de Actie Kerkbalans die onze aandacht vraagt. Als Protestantse Gemeente van Meppel staan we voor de uitdaging om onze jaarlijkse uitgaven in overeenstemming te brengen met onze inkomsten.
Of misschien wel andersom: om onze inkomsten in overeenstemming te brengen met onze uitgaven.
Het thema van deze actie is: “Mijn Kerk Verbindt.”
De beleving van verbinding is mogelijk niet voor iedereen even sterk maar geeft ons wel een verantwoordelijkheid hier aan te werken.
De jaarlijkse bijdrage voor het in stand houden van onze kerkelijke gemeente is voor een ieder van ons een persoonlijke afweging.

In welke mate voelen we ons verbonden en hoe willen en kunnen we dit vertalen in onze financiële bijdrage.
Deelnemen aan de kerkelijke activiteiten en verbindende steun verwachten van de kerk als geheel is niet vrijblijvend.
Het is ook geen supermarkt waar naar willekeur geshopt kan worden. Nee, er is een relatie tussen wat we 'vragen' en wat we (kunnen) 'geven'.

Als College van Kerkrentmeesters vragen we u bij het vaststellen van uw bijdrage hier nadrukkelijk over na te denken.
Het onderliggende thema is: “Mijn Kerk in Balans”. Hier gaat het niet alleen om de financiële balans maar evenzo om de balans tussen de kerkelijke taken en de beschikbare menskracht, professioneel en vrijwillig.

In het komende jaar waar veel beslissingen genomen moeten worden over de toekomst van onze gemeente is inzet van meer gemeenteleden gewenst.
Er zijn of komen meerdere vacatures in Kerkenraden en Colleges. Naast uw afweging voor uw bijdrage in financiële zin is ook uw afweging om uw tijd beschikbaar te stellen voor het kerkelijk werk van groot belang voor een “Verbindende Kerk in balans”.

Namens het College van Kerkrentmeesters wens ik u wijsheid in uw afweging.
Rinze van der Meij, voorzitter College van Kerkrentmeesters
knop Agenda
knop Gaandewegarchief
knop Colofon Gaandeweg
knop Kinderhoekje
knop Links en aanvullende info
knopWaar over spraken zij...?
knop Prikbord
knop Bezorging
knop Uitgavedata Gaandeweg 2017
knop Machtigingsformulier voor incasso betaling Gaandeweg
knop Kerkorde

Heeft u op- en aanmerkingen:
stuur ons een e-mail.


© 14 januari 2017, eindredactie Gaandeweg