knop Kerkdiensten  


De redactieraad van Gaandeweg spant zich elke veertien dagen weer in om een verzorgd en informatief blad bij u op de mat te laten vallen. Achter de schermen zijn er diverse taken die verricht moeten worden, die elk essentieel zijn voor het dit eindresultaat.
Wie samen de redactieraad vormen, vindt u achter in de Gaandeweg/Colofon.


Kort geleden hebben wij een wisseling van de wacht gehad in de eindredactie van Gaandeweg. We zijn erg blij met de inbreng van Marian en Evert. Jammer genoeg moet Evert zich om gezondheidsredenen voor lange tijd terugtrekken.
Reina en Marian kunnen er zeker nog wel een helpende hand gebruiken. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een creatief persoon, met gevoel voor taal, die graag met de computer werkt.
Gezocht: eindredacteur m/v

Daarnaast vinden wij een open werksfeer, humor en respect voor elkaars mening belangrijk. Naast het corrigeren en indelen van de kopij, verzorgt de eindredactie ook de opmaak en het illustreren van het kerkblad in het programma InDesign. Het kerkblad wordt kant en klaar (op de advertentiepagina's na) naar de drukker gestuurd. Dit klinkt moeilijker dan het is, het is vooral leuk en er is voldoende tijd om goed ingewerkt te worden. Een keer in de maand ben je een weekeind (van donderdag 12.00 uur tot maandagmiddag 17.00 uur) bezig met het corrigeren en opmaken van Gaandeweg. Dit kost ongeveen zo'n 20 uur die jezelf over het weekeind kan verdelen. De redactieraad biedt voor het uitvoeren van deze taak een onkostenvergoeding: voor het gebruik van uw computer en printer 75 euro per kwartaal, een internetvergoeding van 15 euro per maand en 10 euro per gemaakt kerkblad.

Wie gaat de uitdaging aan om samen met Reina en Marian een leesbaar, informatief en creatief blad te maken?
Wij vertellen u graag meer, neem vrijblijvend contact met ons op via de mail: redactie@kerkbladgaandeweg.nl
knop Agenda
knop Gaandewegarchief
knop Colofon Gaandeweg
knop Kinderhoekje
knop Links en aanvullende info
knopWaar over spraken zij...?
knop Prikbord
knop Bezorging
knop Uitgavedata Gaandeweg 2017
knop Machtigingsformulier voor incasso betaling Gaandeweg
knop Kerkorde

Heeft u op- en aanmerkingen:
stuur ons een e-mail.


© 12 augustus 2017, eindredactie Gaandeweg