knop Kerkdiensten  

Zondag 6 november

10.00 uur - Gedachtenisdienst in de Oude Kerk en Het ErfdeelDichtbij


Jij bent me niet ontvallen
ik draag jou in mij rond
zolang ik leef
heb jij in mijn binnenste een mond
onvervreemdbaar
over grenzen
stem van jou
jij bent me niet ontvallen
ik draag jou altijd in mij rond

Oeke Kruythof


knop Agenda
knop Gaandewegarchief
knop Colofon Gaandeweg
knop Kinderhoekje
knop Links en aanvullende info
knopWaar over spraken zij...?
knop Prikbord
knop Bezorging
knop Uitgavedata Gaandeweg 2016
knop Machtigingsformulier voor incasso betaling Gaandeweg
knop Kerkorde

Heeft u op- en aanmerkingen:
stuur ons een e-mail.


© 28 oktober 2016, eindredactie Gaandeweg