knop Kerkdiensten  

Zaterdag 8 oktober, afsluiting Platform Samen Solidair
Dit wordt gedaan met een stampotbuffet in Trias en een orgelconcert in de Grote- of Mariakerk

Tijd stamppotbuffet: 17:30 tot 19:00 uur.
Geeft u zich tijdig op voor het stamppotbuffet! Ook als u wilt mee-eten vragen we of u zich wilt opgeven.
De kosten voor deelname zijn € 7,50 per persoon. Voor kinderen geven we korting.
Opgeven kan t/m 1 oktober bij: Guy Okamba: info@stichtingcongo.nl, Hans Geerse: hans@geerse.net

Concert in de Grote- of Mariakerk
Na het stamppotbuffet is er een concert in de Grote- of Mariakerk. Ds. Cees Huisman had als dienst aangeboden om een orgelconcert te houden voor het platform. Naast Cees Huisman zal ook het duo Doeke Bekius/Bonno Geerse een aantal stukken spelen (gitaar/piano).
En mogelijk komen er nog andere muzikanten de muzikale feestvreugde verhogen.


Tijd concert: 19:30 - 20:30 uur
De kosten voor het concert zijn € 5,00 per persoon. Kaartverkoop aan de kassa.

Combinatiekorting stamppotbuffet en concert
Als u mee-eet met het stamppotbuffet en ook naar het concert wil dan kost dat € 10,00. Dus allen van harte uitgenodigd om mee te eten in Trias en daarna te genieten van het concert.

knop Agenda
knop Gaandewegarchief
knop Colofon Gaandeweg
knop Kinderhoekje
knop Links en aanvullende info
knopWaar over spraken zij...?
knop Prikbord
knop Bezorging
knop Uitgavedata Gaandeweg 2016
knop Machtigingsformulier voor incasso betaling Gaandeweg
knop Kerkorde

Heeft u op- en aanmerkingen:
stuur ons een e-mail.


© 30 september 2016, eindredactie Gaandeweg