knop Kerkdiensten  
Veertigdagenproject 2017
In Het Erfdeel: Daniël, een vreemdeling in een vreemd land.
Tot Palmpasen wordt het bijbelboek Daniël gelezen. De keuze om dit deel te lezen in deze periode is gemaakt, omdat er op dit moment miljoenen mensen op de vlucht zijn voor oorlog, en bittere armoede. zij komen als vreemde in een vreemd land en hebben alles achtergelaten. Ze komen met een koffer vol herinneringen: mooie en verdrietige.

Iedereen doet mee:
Er is een projectlied dat een bewerking is van een lied van Rikkert Zuiderveld: 'Daniël'.
Liturgisch bloemschikken:
De basis van de schikkingen wordt gevormd door gestapelde stenen op een paarse of roze doek. De stenen wijze naar de torenbouw van Babylon en het bouwen van muren met name om mensen van elkaar te scheiden.
Voorgaand gemeenteleden:
In de herinneringskoffer zitten spullen die herinneren aan het geboorteland. In opstap vertellen zij van die herinneringen en hoe het is om als vreemdeling te leven in een vreemd land.
De Kindernevenviering;
De kinderen horen de verhalen van Daniël aan de hand van Klaas Smelik en gaan halal, kosjere hapjes maken, ook een droomvanger, poppenkastspelen en noem maar op...


In Stad en Landen: Geloof in het leven.
In de Grote- en de Oude Kerk gaan ze bezig met dit thema. Zij lezen verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen.
Maar ook over andere mensen die iets van die weg mee maken. Ze ontdekken dat God een God van leven is.
Ook als er ziekte is of verdriet of hulp nodig hebben. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal schijnen.
Projectverveelding:
De projectverbeelding van deze periode is een grote poster van een opkomende zon. De zon is teken van leven. Hoe donker de nacht ook is, de zon gaat altijd weer op.
Op de zon worden in de loop van de veertigdagentijd verhalen geplakt. Het zijn verhalen waarin het licht van Pasen straalt.
knop Agenda
knop Gaandewegarchief
knop Colofon Gaandeweg
knop Kinderhoekje
knop Links en aanvullende info
knopWaar over spraken zij...?
knop Prikbord
knop Bezorging
knop Uitgavedata Gaandeweg 2017
knop Machtigingsformulier voor incasso betaling Gaandeweg
knop Kerkorde

Heeft u op- en aanmerkingen:
stuur ons een e-mail.


© 24 februari 2017, eindredactie Gaandeweg