knop Kerkdiensten  

Uitgave Gaandeweg in de vakantietijd
Let u op!!


De volgende Gaandeweg verschijnt over vier weken, nl. op vrijdag 2 september.
Kopij voor deze uitgave moet binnen zijn op donderdag 25 augustus voor 12.00 uur.
Te laat aangeleverde kopij kan niet meer worden geplaatst.
De eindredactie


knop Agenda
knop Gaandewegarchief
knop Colofon Gaandeweg
knop Kinderhoekje
knop Links en aanvullende info
knopWaar over spraken zij...?
knop Prikbord
knop Bezorging
knop Uitgavedata Gaandeweg 2016
knop Machtigingsformulier voor incasso betaling Gaandeweg
knop Kerkorde

Heeft u op- en aanmerkingen:
stuur ons een e-mail.


© 20 augustus 2016, eindredactie Gaandeweg