Home Kerkdiensten Agenda Gaandewegarchief Kinderhoekje Links en aanvul. info Waarover


Colofon Gaandeweg

Kopij inleveren:
Email:   redactie@kerkbladgaandeweg.nl Klachten bezorging kerkblad: Opgave en informatie advertenties: Eindredactie en vormgeving: Redactie voorzitter: Redactie secretaris: Financiële administratie: Meer adressen en telefoonnummers aangaande de Protestantse Gemeente te Meppel kunt u vinden onder Algemene informatie op blz.2 van de Gaandeweg.