Home Kerkdiensten Agenda Gaandewegarchief Kinderhoekje Links en aanvul. info Waar over spraken zij...?


Colofon Gaandeweg

Kopij inleveren:
Email; redactie@kerkbladgaandeweg.nl Klachten bezorging kerkblad: Opgave en informatie advertenties: Eindredactie en vormgeving: Redactie secretaris: Financiële administratie: Meer adressen en telefoonnummers aangaande de Protestantse Gemeente te Meppel kunt u vinden onder Algemene informatie achterin de Gaandeweg.